• register
  • banner-dl
  • بستن
    *
    *

شناسنامه

فصلنامه اختصاصی ترانسفورماتور

شورای سیاست گذاری: محمد میری، مهدی آقائی فر، آرش آقائی فر

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مهندس آرش آقائی فر

سردبیر: مهندس محمد میری دیسفانی

دبیر هیئت تحریریه: حرمت الله فیروزی

مدیر امور اجرائی: مهندس آرش نواب پور

مدیر مالی: ایلناز نواب پور

ویراستار: سارا هاشمی

دوره انتشار: فصلنامه