• register
  • banner-dl
  • بستن
    *
    *

چهارچوب فصلنامه

مخاطبینی که فصلنامه ترانسفورماتور برای خود هدف گذاری نموده است طیف وسیعی از فعالان این صنعت شامل طراحان، سازندگان، بهره برداران، مشاورین، پیمانکاران نصب، راه اندازی، تست و تعمیر ترانسفورماتور، شرکتهای تجاری فعال در این صنعت و همچنین مدیران ارشد صنعت برق و دانشجویان و اساتید رشته برق – قدرت دانشگا هها را دربرمی گیرد. انتشار مطالبی که برای تمامی این مخاطبان سودمند و قابل استفاده باشد کاری بسیار مشکل است چرا که نگاه هریک از این مخاطبین به ترانسفورماتور و انتظار آنان از یک نشریه در این خصوص، با یکدیگر متفاوت است. هیئت تحریریه این نشریه به منظور پاسخگوئی مناسب انتظارات مخاطبین، چهارچوب فصلنامه را به شرح ذیل تدوین نموده است:

– اخبار صنعت ترانسفورماتور: معرفی آخرین اخبار فنی و اقتصادی مرتبط با ترانسفورماتور در داخل و خارج از ایران

– گزارش: شرح کوتاهی از آخرین رویدادهای برگزار شده مربوط به ترانسفورماتور مانند کنفرانسها، نمایشگاهها، دوره های آموزشی و …

– ترانسفورماتور از نگاه آمار: ارائه آمارهای کاربردی و مناسب در خصوص مسائل اقتصادی و فنی ترانسفورماتور

– گفت وگو: آشنا نمودن خوانندگان با متخصصین و فعالان صنعت ترانسفورماتور در داخل و خارج از کشور

– مقالات: ارائه مقالات کاربردی و عملی در زمینه های مختلف ترانسفورماتور

– تجارب بهره برداری: چاپ حداقل یک مقاله در خصوص مسایل بهره برداری، سرویس و نگهداری، عیب یابی و تعمیرات ترانسفورماتور در هر شماره به منظور انتقال تجارب بهره برداران ترانسفورماتور به یکدیگر

– معرفی استاندارد: تشریح یکی از استانداردهای کاربردی ترانسفورماتور )بویژه استانداردهای جدید (در هر شماره

– ترجمه کتاب ترانسفورماتور J&P : به منظور آشنا نمودن مخاطبین با اصول کار و طراحی ترانسفورماتور

– ترجمه کتاب راهنمای جامع سرویس و نگهداری ترانسفورماتور ABB : که یکی از بهترین کتب تدوین شده در حال حاضر در سطح دنیا در خصوص آموزش مسائل بهره برداری و سرویس و نگهداری ترانسفورماتور است.

– معرفی کتاب: در هر شماره یکی از کتابهای مرتبط با ترانسفورماتور به مخاطبان معرفی خواهد شد.

– رویدادهای آتی: در این بخش در خصوص کنفرانسها، نمایشگاهها، همایشها، دوره های آموزشی و سایر
رویدادهای مرتبط با ترانسفورماتور اطلاع رسانی خواهد شد از کلیه علاقه مندان درخواست می شود مقالات و تجارب بهره برداری خود را جهت داوری توسط هیئت تحریریه و چاپ در فصلنامه به پست الکترونیک: Papers@Transformer-magazine.ir ارسال نمایند. همچنین از کلیه خوانندگان درخواست می شود انتقادات و پیشنهادات خود را در خصوص فصلنامه به پست الکترونیک: info@Transformer-magazine.ir ارسال نمایند.