• register
  • banner-dl
  • بستن
    *
    *
  • %d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%8a_%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%81%d9%88%d8%b1%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%d9%8a_%d9%82%d8%af-2

استاندارد توانیر برای تراسفورماتورهای قدرت ۲۳۰/۶۳/۲۰ کیلوولت

0 reviews
0 از 5

5,000 تومان